Nhiều đối tác Apple 'hốt bạc' nhờ iPhone 12

Nhiều đối tác Apple 'hốt bạc' nhờ iPhone 12

TSMC, đối tác gia công chip xử lý chính cho Apple đạt doanh thu kỷ lục cuối năm 2020 nhờ nhu cầu iPhone 12...
Quên iPad Pro 2020 đi, iPad Pro 2021 mới là 'chân ái'

Quên iPad Pro 2020 đi, iPad Pro 2021 mới là 'chân ái'