Vietcombank cấp khoản tín dụng 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Vietcombank cấp khoản tín dụng 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Vừa qua, tại tỉnh Hòa Bình, đã diễn ra Lễ khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập...
Những công trình dự án lớn tạo dấu ấn chào mừng Đại hội Đảng

Những công trình dự án lớn tạo dấu ấn chào mừng Đại hội Đảng

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng cho nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng cho nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình: Phương án tối ưu

Dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình: Phương án tối ưu

Vietcombank cấp gói tín dụng 4.000 tỷ đồng mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Vietcombank cấp gói tín dụng 4.000 tỷ đồng mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Người dân không chấp nhận 'hai tối, một sáng, hai sáng, một tối'

Người dân không chấp nhận 'hai tối, một sáng, hai sáng, một tối'

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Vietcombank tài trợ 4.000 tỷ đồng xây dựng thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank tài trợ 4.000 tỷ đồng xây dựng thủy điện Hòa Bình mở rộng

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Bổ sung nguồn điện lớn vào hệ thống điện quốc gia

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Bổ sung nguồn điện lớn vào hệ thống điện quốc gia

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank hỗ trợ vốn cho dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Vietcombank hỗ trợ vốn cho dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Khởi công, khánh thành cùng lúc 3 dự án lớn

Khởi công, khánh thành cùng lúc 3 dự án lớn

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng từng hạng mục

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng từng hạng mục

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra thiếu điện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra thiếu điện

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công xây dựng dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

Khởi công xây dựng dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng: Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng là sự kế thừa sáng tạo

Thủ tướng: Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng là sự kế thừa sáng tạo

Chùm ảnh: Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Chùm ảnh: Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Thủ tướng: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn