Nhạc sư Vĩnh Bảo và bí quyết trên 100 tuổi vẫn ung dung dạy đờn, dạo nhạc

Nhạc sư Vĩnh Bảo và bí quyết trên 100 tuổi vẫn ung dung dạy đờn, dạo nhạc

Nhạc sư Vĩnh Bảo ra đi tiếng đờn còn ở lại, dấu ấn nhân cách, phẩm hạnh cuộc đời ông vẫn còn mông mênh...
Tiếng đàn còn ngân mãi

Tiếng đàn còn ngân mãi

Nhạc sư Vĩnh Bảo: Tiếng đàn vẫn mãi ngân vang

Nhạc sư Vĩnh Bảo: Tiếng đàn vẫn mãi ngân vang

Cảm ơn người cho tiếng đờn ngân mãi

Cảm ơn người cho tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo mãi trong cõi nhớ

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo mãi trong cõi nhớ

Bóng thầy còn đó, tiếng đàn... còn vang

Bóng thầy còn đó, tiếng đàn... còn vang

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, 1 thế kỷ gắn với cổ nhạc

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, 1 thế kỷ gắn với cổ nhạc

Những ngày cuối đời của 'đệ nhất danh cầm' Nguyễn Vĩnh Bảo: Mỗi khi nghe tiếng đàn lại mấp máy môi, hé mắt nhìn

Những ngày cuối đời của 'đệ nhất danh cầm' Nguyễn Vĩnh Bảo: Mỗi khi nghe tiếng đàn lại mấp máy môi, hé mắt nhìn

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Báu vật của đờn ca tài tử

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Báu vật của đờn ca tài tử

Tưởng nhớ người thầy đáng kính – Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tưởng nhớ người thầy đáng kính – Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời ở tuổi 104

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời ở tuổi 104

Những hình ảnh tại lễ tang nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tiễn đưa nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tiễn đưa nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

'Di sản sống' của đờn ca tài tử qua đời, thọ 104 tuổi

'Di sản sống' của đờn ca tài tử qua đời, thọ 104 tuổi

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo - bậc đại thụ của Đờn ca tài tử Nam Bộ!

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo - bậc đại thụ của Đờn ca tài tử Nam Bộ!

Nghệ sĩ thương tiếc nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Nghệ sĩ thương tiếc nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Tiếng đàn của học trò từng 'níu chân' nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trước khi lìa trần

Tiếng đàn của học trò từng 'níu chân' nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo trước khi lìa trần

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – Tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo – Tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nghe lại tiếng đàn của cố nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Nghe lại tiếng đàn của cố nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời

Nhạc sư Vĩnh Bảo gửi lại hậu thế một tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Vĩnh Bảo gửi lại hậu thế một tiếng đờn ngân mãi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo qua đời, thọ 104 tuổi

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo

Vĩnh biệt nhạc sư Vĩnh Bảo