Hội chẩn quốc gia các ca bệnh COVID-19 nặng

Hội chẩn quốc gia các ca bệnh COVID-19 nặng

Ngày 11/2, các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn quốc gia bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc. Buổi hội...
Hội chẩn điều trị bệnh nhân COVID-19: Phải theo dõi sát BN1536 vì tuổi cao, nhiều bệnh nền

Hội chẩn điều trị bệnh nhân COVID-19: Phải theo dõi sát BN1536 vì tuổi cao, nhiều bệnh nền

Hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đà Nẵng: Có thể can thiệp ECMO

Hội chẩn trực tuyến cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đà Nẵng: Có thể can thiệp ECMO

Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 nặng phải hội chẩn Quốc gia ở Quảng Nam

Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 nặng phải hội chẩn Quốc gia ở Quảng Nam

Từ các điểm cầu, chuyên gia hội chẩn điều trị ca COVID-19 cao tuổi, nhiều bệnh nền ở Đà Nẵng

Từ các điểm cầu, chuyên gia hội chẩn điều trị ca COVID-19 cao tuổi, nhiều bệnh nền ở Đà Nẵng

Gần 18.000 người đang cách ly, tin 'đặc biệt' về 22 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam

Gần 18.000 người đang cách ly, tin 'đặc biệt' về 22 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam

Dịch COVID-19: Bệnh nhân 1465 hồi phục tốt, tự đi lại được

Dịch COVID-19: Bệnh nhân 1465 hồi phục tốt, tự đi lại được

Điều phối thuốc hiếm giá ngàn USD điều trị cho BN 1465

Điều phối thuốc hiếm giá ngàn USD điều trị cho BN 1465

Quảng Nam tập trung điều trị 1 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 có nhiều bệnh nền nặng

Quảng Nam tập trung điều trị 1 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 có nhiều bệnh nền nặng

Bệnh nhân 1465 mắc hội chứng giống phi công người Anh

Bệnh nhân 1465 mắc hội chứng giống phi công người Anh

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nhiều bệnh nền

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nhiều bệnh nền

Hội chẩn hai ca bệnh Covid-19 nặng

Hội chẩn hai ca bệnh Covid-19 nặng

2 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Quảng Nam diễn biến nặng

2 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Quảng Nam diễn biến nặng

Bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội bị cơn bão cytokine giống phi công Anh

Bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội bị cơn bão cytokine giống phi công Anh

Nữ bệnh nhân Covid-19 về từ Mỹ diễn biến nặng, đề nghị đặt ECMO

Nữ bệnh nhân Covid-19 về từ Mỹ diễn biến nặng, đề nghị đặt ECMO