Quý I-2021, máy tính, sản phẩm điện tử được nhập khẩu nhiều nhất

Quý I-2021, máy tính, sản phẩm điện tử được nhập khẩu nhiều nhất

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3-2021 ước tính đạt 28,2 tỷ USD, tăng 36,5% so với...
Xuất - nhập khẩu quý I/2021: Tín hiệu tích cực

Xuất - nhập khẩu quý I/2021: Tín hiệu tích cực

Xuất siêu vượt 2 tỷ USD

Xuất siêu vượt 2 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3 tăng 35,9%

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3 tăng 35,9%

Thặng dư thương mại 2,14 tỷ USD

Thặng dư thương mại 2,14 tỷ USD

Ngành hải quan thu ngân sách gần 28,6 nghìn tỷ đồng

Quý 1/ 2021: Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh so cùng kỳ

Quý 1/ 2021: Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh so cùng kỳ

Tháng 3/2021: Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 55,5 tỷ USD, tăng gần 36%

Tháng 3/2021: Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 55,5 tỷ USD, tăng gần 36%

Tháng 3-2021: Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 55,5 tỷ USD

Tháng 3-2021: Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 55,5 tỷ USD

Tháng 3/2021: Thu ngân sách hơn 28.000 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu

Tháng 3/2021: Thu ngân sách hơn 28.000 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu

207 doanh nghiệp được xuất khẩu gạo

207 doanh nghiệp được xuất khẩu gạo

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ tăng 44,8%

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ tăng 44,8%

Những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc

Những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc

Hàng Trung Quốc tràn sang Việt Nam, chỉ 2 tháng nhập siêu 7 tỷ USD

Hàng Trung Quốc tràn sang Việt Nam, chỉ 2 tháng nhập siêu 7 tỷ USD

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 3/2021 đạt gần 26,4 tỷ USD

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 3/2021 đạt gần 26,4 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng 22% trong nửa đầu tháng 3/2021

Xuất nhập khẩu tăng 22% trong nửa đầu tháng 3/2021

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 3/2021 đạt 26,36 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 3/2021 đạt 26,36 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng gần 80%

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng gần 80%

Việt Nam xuất khẩu hơn 62 tỷ USD, tăng hơn 20%

Việt Nam xuất khẩu hơn 62 tỷ USD, tăng hơn 20%

Nửa đầu tháng 3 xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD

Nửa đầu tháng 3 xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD

Nửa đầu tháng 3, xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD, xuất khẩu khu vực FDI tăng mạnh

Nửa đầu tháng 3, xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD, xuất khẩu khu vực FDI tăng mạnh

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 122 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 122 tỷ USD

Trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 62,12 tỷ USD

Trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 62,12 tỷ USD

Xuất siêu 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2021

Xuất siêu 1,64 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2021

Nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực giảm gần 10 tỷ USD trong tháng 2

Nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực giảm gần 10 tỷ USD trong tháng 2

Giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI liên tục tăng

Giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI liên tục tăng