Sư tử cái tát sư tử đực ngã ngửa

Sư tử cái tát sư tử đực ngã ngửa

Con sư tử đực lang thang tiến tới gần đàn con khiến cho hai con sư tử cái tức giận, tiến tới đánh phủ đầu...
Sư tử đực vất vả trông 5 con khi 'vợ' đi vắng

Sư tử đực vất vả trông 5 con khi 'vợ' đi vắng

Chiêm ngưỡng lứa con lai cực hiếm giữa hổ và sư tử

Chiêm ngưỡng lứa con lai cực hiếm giữa hổ và sư tử

Sư tử và hổ quyết chiến 1 mất 1 còn

Sư tử và hổ quyết chiến '1 mất 1 còn'

Clip: Sư tử và hổ quyết chiến '1 mất 1 còn', kẻ bại trận nhận kết đắng

Gấu đen đại chiến sư tử đực

Gấu đen đại chiến sư tử đực

Đang thảnh thời nằm nghỉ, sư tử bất ngờ bị thành viên trong đàn 'dàn trận' đánh hội đồng

Sư tử đực bất ngờ bị đồng loại đánh hội đồng

Sư tử đực bất ngờ bị đồng loại đánh hội đồng

Cuộc chiến sinh tồn: Tranh giành lãnh thổ, sư tử đực bất ngờ bị đồng loại đánh úp

Clip: Sư tử đực bất ngờ bị đồng loại đánh hội đồng khi đang nghỉ ngơi

Clip: Sư tử cái thờ trước màn cắn nhau... như đùa của 2 sư tử đực

Clip: Cứu trâu con, trâu mẹ nộp mạng cho sư tử

Clip: Sư tử đực 'đánh đập' bạn tình dã man để cướp mồi

Clip: Bầy sư tử cái nổi giận, xúm vào nhổ lông sư tử đực

Trâu đực nghênh ngang đi dạo ngay trước mũi đàn sư tử

Trâu đực nghênh ngang đi dạo ngay trước mũi đàn sư tử

Clip: Trâu đực đi dạo ngay trước mặt và phản ứng của đàn sư tử