Lưu ý: Những rủi ro tiềm ẩn khi cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lưu ý: Những rủi ro tiềm ẩn khi cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi có nhu cầu vay tiền, nhiều người chọn phương án cầm sổ đỏ (Giấy chứng nhận) tại cửa hàng cầm đồ. Tuy...