Thông qua Nghị quyết hướng dẫn về bầu cử

Thông qua Nghị quyết hướng dẫn về bầu cử

Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại...
Hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Họp bàn Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Họp bàn Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 2 Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 2 Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM không bầu HĐND khóa mới ở cấp nào?

Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM không bầu HĐND khóa mới ở cấp nào?

Bế mạc phiên họp thứ 52 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tạm dừng xem xét các đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ tháng 2-2021

Tạm dừng xem xét các đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ tháng 2-2021

Bế mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 52

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 52

Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ

Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ

Người ứng cử không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách hiệp thương

Người ứng cử không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách hiệp thương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định hướng dẫn bầu cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định hướng dẫn bầu cử

Loại bỏ khỏi danh sách giới thiệu ứng cử người có số phiếu tín nhiệm dưới 50%

Loại bỏ khỏi danh sách giới thiệu ứng cử người có số phiếu tín nhiệm dưới 50%

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẦU CỬ

UBTVQH: Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

UBTVQH: Xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Không giới thiệu người không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Không giới thiệu người không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Không được 50% cử tri tín nhiệm sẽ ra khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Không được 50% cử tri tín nhiệm sẽ ra khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Không quy định đặc thù đại biểu HĐND chuyên trách ở Hà Nội

Không quy định đặc thù đại biểu HĐND chuyên trách ở Hà Nội

Thông qua 2 nghị quyết về công tác bầu cử

Thông qua 2 nghị quyết về công tác bầu cử

Người có tín nhiệm thấp sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Người có tín nhiệm thấp sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Thông qua quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử

Thông qua quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử

Quyết định một số vấn đề về chuẩn bị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quyết định một số vấn đề về chuẩn bị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Loại người tín nhiệm thấp khỏi danh sách hiệp thương bầu đại biểu QH

Loại người tín nhiệm thấp khỏi danh sách hiệp thương bầu đại biểu QH