Quảng Nam – Đà Nẵng: Khơi thông sông Cổ Cò với nhiều 'tham vọng'

Quảng Nam – Đà Nẵng: Khơi thông sông Cổ Cò với nhiều 'tham vọng'

Hội thảo 'Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng' vừa diễn...
QUYẾT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHƠI THÔNG SÔNG CỔ CÒ

QUYẾT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHƠI THÔNG SÔNG CỔ CÒ

Khơi thông sông Cổ Cò nối lại tuyến đường thủy Đà Nẵng - Hội An

Khơi thông sông Cổ Cò nối lại tuyến đường thủy Đà Nẵng - Hội An

Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng

Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng

Khơi thông sông Cổ Cò tạo đột phá cho Quảng Nam và Đà Nẵng

Khơi thông sông Cổ Cò tạo đột phá cho Quảng Nam và Đà Nẵng

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: 'Sông Cổ Cò mà khơi thông sẽ thành con sông đẹp nhất Việt Nam'

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: 'Sông Cổ Cò mà khơi thông sẽ thành con sông đẹp nhất Việt Nam'

'Kỳ vọng của Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ 'biến' sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất của Việt Nam'

'Kỳ vọng của Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ 'biến' sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất của Việt Nam'

Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển KT-XH

Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển KT-XH

486 tỷ khơi thông sông Cổ Cò kết nối vùng đô thị giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

486 tỷ khơi thông sông Cổ Cò kết nối vùng đô thị giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

Nhà 'Hội An học' Nguyễn Sự: 'Khơi thông sông Cổ Cò sẽ mang lại nhiều giá trị cho xã hội'

Nhà 'Hội An học' Nguyễn Sự: 'Khơi thông sông Cổ Cò sẽ mang lại nhiều giá trị cho xã hội'

Biến sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất Việt Nam

Biến sông Cổ Cò thành một trong những con sông đẹp nhất Việt Nam

Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng

Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng

Khơi thông sông Cổ Cò tiềm năng 'ngủ quên' nhiều thế kỉ

Khơi thông sông Cổ Cò tiềm năng 'ngủ quên' nhiều thế kỉ

Khơi thông sông Cổ Cò: Mở lối phát triển đô thị Điện Bàn và các dự án ven biển

Khơi thông sông Cổ Cò: Mở lối phát triển đô thị Điện Bàn và các dự án ven biển

Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ đạo về khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò

Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ đạo về khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò