Mức độ nguy hiểm của chủng nCoV đột biến có ở 70 nước, gồm cả Việt Nam

Mức độ nguy hiểm của chủng nCoV đột biến có ở 70 nước, gồm cả Việt Nam

Các phát hiện ban đầu cho thấy biến thể nCoV xuất hiện lần đầu ở Anh có thể lây nhiễm cao hơn, gây chết...
Nga phát triển hệ thống xét nghiệm có thể phân biệt các đột biến virus SARS-CoV-2

Nga phát triển hệ thống xét nghiệm có thể phân biệt các đột biến virus SARS-CoV-2

Pfizer/BioNTech tuyên bố vaccine COVID-19 có hiệu quả với biến thể mới

Pfizer/BioNTech tuyên bố vaccine COVID-19 có hiệu quả với biến thể mới

Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lan rộng khắp thế giới

Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lan rộng khắp thế giới

Điều gì khiến một số biến thể mới của SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn so với chủng ban đầu?

Điều gì khiến một số biến thể mới của SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn so với chủng ban đầu?

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 đã lây lan ra hàng chục quốc gia trên thế giới

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 đã lây lan ra hàng chục quốc gia trên thế giới

Các biến thể nguy hiểm của SARS-CoV-2 lây lan mạnh

Các biến thể nguy hiểm của SARS-CoV-2 lây lan mạnh

Các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh

Các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh

Hình ảnh đầu tiên về biến thể SARS-CoV-2 nguy hiểm ở Anh

Hình ảnh đầu tiên về biến thể SARS-CoV-2 nguy hiểm ở Anh

Mỹ tăng cường giám sát và nghiên cứu các biến thể của SARS-CoV-2

Mỹ tăng cường giám sát và nghiên cứu các biến thể của SARS-CoV-2

Biến thể của SARS-CoV-2 kháng vaccine?

Biến thể của SARS-CoV-2 kháng vaccine?

Tin 'động trời' về việc làm giảm hiệu quả vắc xin của biến thể SARS-CoV-2 mới

Tin 'động trời' về việc làm giảm hiệu quả vắc xin của biến thể SARS-CoV-2 mới

Anh chuẩn bị các phiên bản vắc xin COVID-19 để chống lại các biến thể mới

Anh chuẩn bị các phiên bản vắc xin COVID-19 để chống lại các biến thể mới

Biến thể mới ở Nam Phi có độc lực mạnh hơn virus gốc

Biến thể mới ở Nam Phi có độc lực mạnh hơn virus gốc

Đột biến trốn thoát – Dấu hiệu đáng báo động của virus SARS-CoV-2?

Đột biến trốn thoát – Dấu hiệu đáng báo động của virus SARS-CoV-2?

Vắc xin Covid-19 của Pfizer có hiệu quả với các biến thể mới

Vắc xin Covid-19 của Pfizer có hiệu quả với các biến thể mới

Vaccine của Pfizer có thể kháng biến thể COVID-19 mới

Vaccine của Pfizer có thể kháng biến thể COVID-19 mới

Anh lo ngại về biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Nam Phi

Anh lo ngại về biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Nam Phi

Biến thể Covid-19 phát hiện ở Nam Phi có đáng lo ngại?

Biến thể Covid-19 phát hiện ở Nam Phi có đáng lo ngại?