Quảng Bình: Lợi thế phát triển nhìn từ sự khác biệt

Quảng Bình: Lợi thế phát triển nhìn từ sự khác biệt

Những cánh đồng xanh, những cồn cát trắng xóa, dãy Trường Sơn hùng vỹ như bức bàn thạch vững chãi che chắn...
Tập đoàn DIC nhận Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn DIC nhận Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Đất Xanh Miền Trung nhận quyết định đầu tư KĐT Bảo Ninh 1 tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021

Đất Xanh Miền Trung nhận quyết định đầu tư KĐT Bảo Ninh 1 tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021

Tỉnh Quảng Bình thu hút 6,12 tỉ USD tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2021

Tỉnh Quảng Bình thu hút 6,12 tỉ USD tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2021

Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021: Mời gọi hơn 90.000 tỷ đồng

Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021: Mời gọi hơn 90.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Quảng Bình sẽ phát triển mạnh mẽ, đột phá'

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Quảng Bình sẽ phát triển mạnh mẽ, đột phá'

Quảng Bình cần tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Quảng Bình cần tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư

Quảng Bình phải làm giàu từ biển, trở thành trung tâm du lịch lớn

Quảng Bình phải làm giàu từ biển, trở thành trung tâm du lịch lớn

Quảng Bình sẽ phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời gian tới

Quảng Bình sẽ phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời gian tới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 tại Quảng Bình

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 tại Quảng Bình

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Quảng Bình thu hút hơn 92.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Quảng Bình thu hút hơn 92.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào Quảng Bình hơn 100 nghìn tỉ đồng

Các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào Quảng Bình hơn 100 nghìn tỉ đồng

Phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng Quảng Bình giàu đẹp

Phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng Quảng Bình giàu đẹp

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình mời gọi đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng từ đầu năm 2021

Quảng Bình mời gọi đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng từ đầu năm 2021

Quảng Bình phải làm giầu từ biển; trở thành trung tâm du lịch lớn

Quảng Bình phải làm giầu từ biển; trở thành trung tâm du lịch lớn

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Quảng Bình: Điểm đến khác biệt và an toàn

Quảng Bình: Điểm đến khác biệt và an toàn

Quảng Bình: Dự kiến trao quyết định đầu tư cho 13 dự án

Quảng Bình: Dự kiến trao quyết định đầu tư cho 13 dự án

Quảng Bình dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư đối với 34 dự án

Quảng Bình dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư đối với 34 dự án

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021: Tiềm Năng, An Toàn và Khác Biệt

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021: Tiềm Năng, An Toàn và Khác Biệt

Họp báo thông tin Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Họp báo thông tin Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

'Quảng Bình - Tiềm năng, an toàn và khác biệt'

'Quảng Bình - Tiềm năng, an toàn và khác biệt'

Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút nhà đầu tư

Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút nhà đầu tư