Buôn bán gia cầm sống vẫn tràn lan

Buôn bán gia cầm sống vẫn tràn lan

Vừa qua, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu...
Hàn Quốc ghi nhận ca mới nhiễm cúm gia cầm độc tính cao

Hàn Quốc ghi nhận ca mới nhiễm cúm gia cầm độc tính cao

Virus cúm gia cầm mới có khả năng lây truyền từ người sang người

Virus cúm gia cầm mới có khả năng lây truyền từ người sang người

Chuyên gia Nga: Virus cúm A (H5N8) có khả năng lây lan từ người sang người

Chuyên gia Nga: Virus cúm A (H5N8) có khả năng lây lan từ người sang người

WHO cảnh báo cúm gia cầm H5N8 lây sang người ở Việt Nam

WHO cảnh báo cúm gia cầm H5N8 lây sang người ở Việt Nam

Thông cáo báo chí giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  tại Việt Nam về đề cao cảnh giác với cúm A(H5N8)

Thông cáo báo chí giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  tại Việt Nam về đề cao cảnh giác với cúm A(H5N8)

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khi virus H5N8 đã lây từ gà sang người: Nguy hiểm thế nào?

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khi virus H5N8 đã lây từ gà sang người: Nguy hiểm thế nào?

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khi virus H5N8 đã lây từ gà sang người: Nguy hiểm thế nào?

Việt Nam cảnh giác virus H5N8 lây sang người

Việt Nam cảnh giác virus H5N8 lây sang người

Đề cao cảnh giác lây nhiễm cúm A (H5N8) từ gia cầm sang người

Đề cao cảnh giác lây nhiễm cúm A (H5N8) từ gia cầm sang người

WHO cảnh báo Việt Nam về cúm gia cầm H5N8

WHO cảnh báo Việt Nam về cúm gia cầm H5N8

Cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A H5N8 từ gia cầm sang người

Cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A H5N8 từ gia cầm sang người

Cảnh giác nhiễm cúm A (H5N8) từ gia cầm sang người

Cảnh giác nhiễm cúm A (H5N8) từ gia cầm sang người

FAO và WHO khuyến cáo cảnh giác nhiễm cúm A H5N8 sang người

FAO và WHO khuyến cáo cảnh giác nhiễm cúm A H5N8 sang người

Việt Nam cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A H5N8 sang người

Việt Nam cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A H5N8 sang người

Tổ chức FAO và (WHO) kêu gọi Việt Nam cảnh giác với cúm gia cầm H5N8

Tổ chức FAO và (WHO) kêu gọi Việt Nam cảnh giác với cúm gia cầm H5N8

Cảnh giác nhiễm cúm A (H5N8) từ gia cầm sang người

Các tổ chức quốc tế khuyến cáo Việt Nam cảnh giác cao với cúm A(H5N8)

Các tổ chức quốc tế khuyến cáo Việt Nam cảnh giác cao với cúm A(H5N8)

Nóng: WHO, FAO cảnh báo Việt Nam về virus cúm A (H5N8) lần đầu tiên lây từ gia cầm sang người

Nóng: WHO, FAO cảnh báo Việt Nam về virus cúm A (H5N8) lần đầu tiên lây từ gia cầm sang người

Cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A(H5N8) sang người

Cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A(H5N8) sang người

Nóng: WHO và FAO khuyến cáo Việt Nam cảnh giác cao với cúm A/H5N8 lây sang người

Nóng: WHO và FAO khuyến cáo Việt Nam cảnh giác cao với cúm A/H5N8 lây sang người

2 tổ chức Quốc tế kêu gọi Việt Nam cảnh giác trước cúm gia cầm lây sang người

2 tổ chức Quốc tế kêu gọi Việt Nam cảnh giác trước cúm gia cầm lây sang người

Việt Nam cảnh giác cúm A/H5N8 lây từ gà sang người

Việt Nam cảnh giác cúm A/H5N8 lây từ gà sang người

Đề cao cảnh giác nhiễm cúm A(H5N8) từ gia cầm sang người

Đề cao cảnh giác nhiễm cúm A(H5N8) từ gia cầm sang người

WHO khuyến cáo Việt Nam cảnh giác virus H5N8 lây từ gia cầm sang người

WHO khuyến cáo Việt Nam cảnh giác virus H5N8 lây từ gia cầm sang người

WHO: Nguy cơ lây cúm gia cầm H5N8 từ người sang người được coi là thấp

WHO: Nguy cơ lây cúm gia cầm H5N8 từ người sang người được coi là thấp

Virus cúm gia cầm H5N8 ở người

Virus cúm gia cầm H5N8 ở người

Nga trấn an về virus cúm gia cầm H5N8

Nga trấn an về virus cúm gia cầm H5N8

Nga phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở người

Nga phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở người

Nga: Lần đầu phát hiện virus H5N8 ở người

Nga: Lần đầu phát hiện virus H5N8 ở người

Lần đầu tiên phát hiện cúm gia cầm H5N8 lây từ gà sang người

Lần đầu tiên phát hiện cúm gia cầm H5N8 lây từ gà sang người

Phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H5N8 đầu tiên ở người tại Nga

Phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H5N8 đầu tiên ở người tại Nga