Ông Park từng hưởng lợi từ ngoại binh

Ông Park từng hưởng lợi từ ngoại binh

Có thể do bức xúc với chuyện tiền đạo nội chưa có nhiều chân sút đủ sức cạnh tranh với tiền đạo ngoại khiến...