Di sản thế giới nhìn từ trên cao

Di sản thế giới nhìn từ trên cao

Ở một số nơi, góc chụp trên cao đã khiến những Di sản Thế giới quen thuộc của UNESCO như đến từ hành tinh lạ.
Những di sản thế giới khiến du khách thích thú khi nhìn từ trên cao

Những di sản thế giới khiến du khách thích thú khi nhìn từ trên cao