Vượt ngưỡng 30.000 USD, Bitcoin tiếp tục tăng giá?

Vượt ngưỡng 30.000 USD, Bitcoin tiếp tục tăng giá?

Chỉ hơn hai tuần sau khi vượt ngưỡng 20.000 USD, giá Bitcoin xuyên thủng ngưỡng 30.000 USD. Giới chuyên gia...