Dò kim loại, phát hiện 'bảo vật phương Đông' làm đảo lộn lịch sử

Dò kim loại, phát hiện 'bảo vật phương Đông' làm đảo lộn lịch sử

Thứ mà người đàn ông tìm thấy chỉ là một đồng xu, nhưng có giá trị không tưởng bởi bảo vật phương Đông này...