Tổ chức Công đoàn Nghệ An: Lan tỏa phong trào 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Tổ chức Công đoàn Nghệ An: Lan tỏa phong trào 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Xác định phong trào 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên CNVCLĐ phấn...
Các đơn vị trên địa bàn Nghệ An sôi nổi tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 8/3

Các đơn vị trên địa bàn Nghệ An sôi nổi tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 8/3

Khích lệ phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Khích lệ phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội cho công nhân viên chức lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội cho công nhân viên chức lao động

Mái ấm công đoàn – nhân lên niềm tin cho người lao động

Mái ấm công đoàn – nhân lên niềm tin cho người lao động

Hiệu quả từ việc triển khai các phong trào

Hiệu quả từ việc triển khai các phong trào

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021

Phấn đấu có 90% lao động được đào tạo nâng cao tay nghề hàng năm

Phấn đấu có 90% lao động được đào tạo nâng cao tay nghề hàng năm

Trao 197 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Trao 197 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

LĐLĐ TP Thanh Hóa: 1.336 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn

LĐLĐ TP Thanh Hóa: 1.336 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn

Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Như Thanh

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Như Thanh

Cụm thi đua số 6: Đổi mới để phát huy hiệu quả phong trào thi đua

Cụm thi đua số 6: Đổi mới để phát huy hiệu quả phong trào thi đua

Đổi mới phong trào ' Giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Đổi mới phong trào ' Giỏi việc nước, đảm việc nhà'