Trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021), tối 4/1, tại Nhà hát Lớn, Văn phòng Quốc...
Trao 43 tác phẩm đoạt Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Trao 43 tác phẩm đoạt Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam' lần thứ hai

Trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam' lần thứ hai

Vinh danh 43 tác phẩm xuất sắc viết về đề tài Quốc hội

Vinh danh 43 tác phẩm xuất sắc viết về đề tài Quốc hội

Lễ tổng kết và trao giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Lễ tổng kết và trao giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

43 tác phẩm được trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

43 tác phẩm được trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Báo chí là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội và cử tri

Báo chí là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội và cử tri

Trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Báo Phụ nữ Việt Nam đạt Giải C Giải Báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Tổng kết và trao thưởng Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Tổng kết và trao thưởng Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Phát huy truyền thống thi đua, yêu nước, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát huy truyền thống thi đua, yêu nước, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hình ảnh Lễ trao Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam

Hình ảnh Lễ trao Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam

Lễ tổng kết và trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Lễ tổng kết và trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam': VOV đoạt 3 giải

Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam': VOV đoạt 3 giải

Lễ tổng kết và trao giải Báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam

Lễ tổng kết và trao giải Báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam

43 tác phẩm đoạt Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

43 tác phẩm đoạt Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Lễ tổng kết và Trao giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Lễ tổng kết và Trao giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Báo Đại Đoàn Kết đạt giải Khuyến khích Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Báo Đại Đoàn Kết đạt giải Khuyến khích Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Báo chí - Cầu nối giữa Quốc hội với người dân

Báo chí - Cầu nối giữa Quốc hội với người dân