'Văn hóa giao thông - Sống vì cộng đồng'

'Văn hóa giao thông - Sống vì cộng đồng'

Đó là chủ đề Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 do Huyện Đoàn Châu Đức phối hợp Đội...