Sắc hoa vàng hạnh phúc

Sắc hoa vàng hạnh phúc

Cung đường ven biển Hòa Thắng – Hòa Phú và Phan Thiết rực rỡ sắc vàng hoa tràm – một trong những cực nam...