Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Theo dự báo, do có độ trễ giữa tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách, trong điều kiện khả quan nhất,...
Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chủ động điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Kiên trì các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Kiên trì các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Bảo đảm nguồn lực tài chính, nâng cao vị thế đất nước

Bảo đảm nguồn lực tài chính, nâng cao vị thế đất nước

Tăng hiệu quả quản lý ngân sách để thực hiện 'mục tiêu kép'

Tăng hiệu quả quản lý ngân sách để thực hiện 'mục tiêu kép'

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Doanh nghiệp mạnh lên sẽ tăng thu cho ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Doanh nghiệp mạnh lên sẽ tăng thu cho ngân sách nhà nước

Củng cố dư địa tài khóa, chủ động điều hành ngân sách

Củng cố dư địa tài khóa, chủ động điều hành ngân sách

Ngân sách không chỉ là những con số

Ngân sách không chỉ là những con số

Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng vững mạnh

Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng vững mạnh

Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng

Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng

5 bài học đúc rút 'mùa Covid-19' tăng khả năng tự chủ của nền kinh tế

5 bài học đúc rút 'mùa Covid-19' tăng khả năng tự chủ của nền kinh tế

Điều hành ngân sách đảm bảo giữ vững an ninh tài chính quốc gia

Điều hành ngân sách đảm bảo giữ vững an ninh tài chính quốc gia

Chính sách tài khóa đã góp phần quan trọng cho hỗ trợ tăng trưởng

Chính sách tài khóa đã góp phần quan trọng cho hỗ trợ tăng trưởng

Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Siết kỷ cương, rộng đường phát triển

Siết kỷ cương, rộng đường phát triển

Điều hành chính sách tài chính – ngân sách: Dấu ấn nhiệm kỳ

Điều hành chính sách tài chính – ngân sách: Dấu ấn nhiệm kỳ

Xây dựng, hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững

Xây dựng, hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững

Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công trong 5 năm tới

Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công trong 5 năm tới

Nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia

Nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

Chính sách tài khóa ứng phó dịch Covid-19: Vượt qua khe cửa hẹp

Chính sách tài khóa ứng phó dịch Covid-19: Vượt qua khe cửa hẹp

Bộ Tài chính đã đi đúng hướng khi cơ cấu lại ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính đã đi đúng hướng khi cơ cấu lại ngân sách nhà nước

Chi tiêu tiền thuế của dân hiệu quả nhất

Chi tiêu tiền thuế của dân hiệu quả nhất

Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ

Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ

Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021: Bộ Tài chính tập trung triển khai quyết liệt 13 giải pháp trọng tâm

Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021: Bộ Tài chính tập trung triển khai quyết liệt 13 giải pháp trọng tâm

Thủ tướng: Không giảm 30 loại phí của chứng khoán, thị trường khó có thể lớn mạnh

Thủ tướng: Không giảm 30 loại phí của chứng khoán, thị trường khó có thể lớn mạnh

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu tài chính - ngân sách 5 năm

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu tài chính - ngân sách 5 năm

Thủ tướng: Ngành tài chính gỡ ngay phiền hà cho dân, DN

Thủ tướng: Ngành tài chính gỡ ngay phiền hà cho dân, DN

Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 1.343 nghìn tỷ đồng

Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 1.343 nghìn tỷ đồng

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

Thủ tướng nói về con số 'vững mạnh của nền tài chính quốc gia'

Thủ tướng nói về con số 'vững mạnh của nền tài chính quốc gia'

Thủ tướng: Việt Nam là thiên đường sản xuất mới ở Đông Nam Á

Thủ tướng: Việt Nam là thiên đường sản xuất mới ở Đông Nam Á