Cuộc đời thăng trầm của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart

Cuộc đời thăng trầm của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart

Sách về thiên tài âm nhạc người Áo Mozart, được dịch từ cuốn 'Mozart: A life' của nhà nghiên cứu âm nhạc...
Ra mắt sách về thiên tài âm nhạc Mozart với nhiều góc nhìn

Ra mắt sách về thiên tài âm nhạc Mozart với nhiều góc nhìn