ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN

Chiều ngày 06/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội...
Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (6/1/1946-6/1/2021): TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUỐC HỘI

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (6/1/1946-6/1/2021): TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO ĐẾN CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (6/1/1946-6/1/2021): TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO ĐẾN CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN

Khẳng định vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Khẳng định vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Những giá trị lịch sử

75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Những giá trị lịch sử

75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên

75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại trong lịch sử nước nhà

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại trong lịch sử nước nhà

Dấu ấn về quyền bầu cử của phụ nữ Việt Nam

Dấu ấn về quyền bầu cử của phụ nữ Việt Nam

Luôn luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước (Bài 1): Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Luôn luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước (Bài 1): Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Mốc son lịch sử dân tộc

Mốc son lịch sử dân tộc