3/4 bệnh ở người có nguồn gốc từ động vật, bác sĩ thú y sẽ cứu thế giới?

3/4 bệnh ở người có nguồn gốc từ động vật, bác sĩ thú y sẽ cứu thế giới?

Ngoài virus Sars-Cov-2 gây ra bệnh COVID-19, vẫn còn hàng triệu loại virus trên động vật có khả năng lây...