Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành đã mua 10,6 triệu cổ phiếu GEG

Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành đã mua 10,6 triệu cổ phiếu GEG

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) vừa có báo cáo về việc ông Đặng Văn Thành đã hoàn tất mua vào 10,6...