Kiểm soát lạm phát thận trọng, linh hoạt, chủ động

Kiểm soát lạm phát thận trọng, linh hoạt, chủ động

Theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện quản lý, điều hành...

Quản lý, điều hành giá trong điều kiện mới

Cần thận trọng, linh hoạt trong điều hành giá để tránh lạm phát kỳ vọng

Cần thận trọng, linh hoạt trong điều hành giá để tránh lạm phát kỳ vọng

Bình ổn giá, xử nghiêm hành vi tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường

Bình ổn giá, xử nghiêm hành vi tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường

Thận trọng điều hành giá những tháng đầu năm

Thận trọng điều hành giá những tháng đầu năm

Kinh nghiệm từ công tác quản lý, điều hành giá giai đoạn 2016-2020 (*)

Kinh nghiệm từ công tác quản lý, điều hành giá giai đoạn 2016-2020 (*)

Tính toán, đánh giá mức điều chỉnh học phí năm 2021

Tính toán, đánh giá mức điều chỉnh học phí năm 2021

Thủ tướng chỉ đạo công tác điều hành giá xăng, thịt lợn năm 2021

Thủ tướng chỉ đạo công tác điều hành giá xăng, thịt lợn năm 2021

Thủ tướng chỉ đạo công tác điều hành giá năm 2021

Lạm phát có thể bùng phát?

Lạm phát có thể bùng phát?

Kiểm tra việc điều hành, bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán tại địa phương

Kiểm tra việc điều hành, bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán tại địa phương

Các kịch bản dự báo lạm phát năm 2021

Các kịch bản dự báo lạm phát năm 2021

'Bộ Tài chính giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát lạm phát thành công'

'Bộ Tài chính giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát lạm phát thành công'

Kịch bản nào cho thị trường giá cả Việt Nam 2021?

Kịch bản nào cho thị trường giá cả Việt Nam 2021?

Kiểm soát lạm phát năm 2021: Mức 4% có khả thi?

Kiểm soát lạm phát năm 2021: Mức 4% có khả thi?

Điều hòa cung cầu để kiểm soát tốt lạm phát năm 2021

Điều hòa cung cầu để kiểm soát tốt lạm phát năm 2021

Điểm sáng kinh tế năm 2020 và triển vọng năm 2021

Điểm sáng kinh tế năm 2020 và triển vọng năm 2021

Dự báo CPI năm 2021 vẫn dưới 4%

Dự báo CPI năm 2021 vẫn dưới 4%

Không thể lơ là, chủ quan với lạm phát trong năm 2021

Không thể lơ là, chủ quan với lạm phát trong năm 2021

Thành công kép trong điều hành giá: Kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng

Thành công kép trong điều hành giá: Kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng

Chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá, đảm bảo kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2021

Chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá, đảm bảo kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng đạt 3,23%, mặt bằng giá cả được kiểm soát

Chỉ số giá tiêu dùng đạt 3,23%, mặt bằng giá cả được kiểm soát

Lên kịch bản kiểm soát lạm phát năm 2021

Lên kịch bản kiểm soát lạm phát năm 2021