Đề xuất 'nới' cơ chế trong mua, đóng mới tàu biển

Đề xuất 'nới' cơ chế trong mua, đóng mới tàu biển

Các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu lại cơ chế mua, bán, đóng mới...
Phương tiện thủy nội địa tăng nhanh, tàu biển xu hướng giảm

Phương tiện thủy nội địa tăng nhanh, tàu biển xu hướng giảm