Việt Nam nghiên cứu sản xuất xe thiết giáp hạng nhẹ

Việt Nam nghiên cứu sản xuất xe thiết giáp hạng nhẹ

Xe thiết giáp việt dã đa dụng hạng nhẹ là phương tiện tác chiến ngày càng có vai trò quan trọng đối với...