4 năm có 17 người chết trên kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa

4 năm có 17 người chết trên kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Hệ thống kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã ở Thanh Hóa được đưa vào sử dụng năm 2017, mang lại hiệu quả rất...
2 năm, 17 người chết trên tuyến kênh 'tử thần' 4.300 tỉ đồng

2 năm, 17 người chết trên tuyến kênh 'tử thần' 4.300 tỉ đồng

Lên phương án khắc phục vỡ kênh tại Thanh Hóa

Lên phương án khắc phục vỡ kênh tại Thanh Hóa

Rà soát toàn bộ tuyến kênh sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỉ đồng

Rà soát toàn bộ tuyến kênh sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỉ đồng

Thanh Hóa: Kênh nghìn tỷ bị vỡ, sau 10 ngày được thông dòng

Thanh Hóa: Kênh nghìn tỷ bị vỡ, sau 10 ngày được thông dòng

Thông dòng kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa sau sự cố nứt vỡ

Thông dòng kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa sau sự cố nứt vỡ

Sau 7 ngày khắc phục sự cố, kênh nghìn tỷ thông dòng trở lại

Sau 7 ngày khắc phục sự cố, kênh nghìn tỷ thông dòng trở lại

Thanh Hóa: Kênh thủy lợi 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy đã được thông dòng

Thanh Hóa: Kênh thủy lợi 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy đã được thông dòng

Vụ vỡ kênh ở Thanh Hóa: Thông dòng nước phục vụ vụ chiêm xuân

Vụ vỡ kênh ở Thanh Hóa: Thông dòng nước phục vụ vụ chiêm xuân

Vụ vỡ kênh, hàng ngàn hécta đất nông nghiệp thiếu nước: Đã khắc phục sự cố

Vụ vỡ kênh, hàng ngàn hécta đất nông nghiệp thiếu nước: Đã khắc phục sự cố

Thông dòng kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hóa

Thông dòng kênh 4.300 tỷ bị vỡ ở Thanh Hóa

Vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Thông dòng chảy sau 7 ngày khắc phục

Vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Thông dòng chảy sau 7 ngày khắc phục

Đã khắc phục xong tuyến kênh 4.300 tỷ đồng sau sự cố nứt gãy

Đã khắc phục xong tuyến kênh 4.300 tỷ đồng sau sự cố nứt gãy

Vụ kênh 4.300 tỉ đứt gãy giữa mùa khô: Thông dòng sau 7 ngày khắc phục

Vụ kênh 4.300 tỉ đứt gãy giữa mùa khô: Thông dòng sau 7 ngày khắc phục

Kênh 4.300 tỷ sụp gãy: Dùng tay cạy được bê-tông

Kênh 4.300 tỷ sụp gãy: Dùng tay cạy được bê-tông

Lộ nhiều vết nứt dài sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Kênh 4.300 tỉ đồng đứt gãy giữa mùa khô: 'Lộ' nhiều điểm nứt, hư hỏng sau sự cố

Kênh 4.300 tỉ đồng đứt gãy giữa mùa khô: 'Lộ' nhiều điểm nứt, hư hỏng sau sự cố

Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc động viên cán bộ, công nhân trên công trường khắc phục sự cố kênh Bắc

Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc động viên cán bộ, công nhân trên công trường khắc phục sự cố kênh Bắc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Kênh 4.300 tỉ đứt gãy giữa mùa khô: Lệnh sửa trong 3 ngày, mới khắc phục được hơn 30%

Kênh 4.300 tỉ đứt gãy giữa mùa khô: Lệnh sửa trong 3 ngày, mới khắc phục được hơn 30%

Kênh 4.300 tỷ đứt gãy 50 mét: Nhiều dấu hiệu...

Kênh 4.300 tỷ đứt gãy 50 mét: Nhiều dấu hiệu...

Vì sao kênh thủy lợi có mức đầu tư 4.300 tỷ đồng bị vỡ?

Vì sao kênh thủy lợi có mức đầu tư 4.300 tỷ đồng bị vỡ?

Thanh Hóa: Kênh nghìn tỷ vỡ do địa chất phức tạp?

Thanh Hóa: Kênh nghìn tỷ vỡ do địa chất phức tạp?

Lại sợ hãi 'bom' nước

Lại sợ hãi 'bom' nước

Vì sao tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đứt gãy?

Vì sao tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đứt gãy?

Tuyến kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa bị vỡ 70m do đâu?

Tuyến kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa bị vỡ 70m do đâu?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói về nguyên nhân vỡ kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói về nguyên nhân vỡ kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Bộ Nông nghiệp thông tin về sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Bộ Nông nghiệp thông tin về sự cố vỡ kênh 4.300 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Nguyên nhân sự cố vỡ kênh tưới tiêu 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Nguyên nhân sự cố vỡ kênh tưới tiêu 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin nguyên nhân vỡ kênh ở Thanh Hóa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin nguyên nhân vỡ kênh ở Thanh Hóa

Kênh nghìn tỷ gãy bất thường là do địa chất phức tạp, đất đào đắp không đồng nhất

Kênh nghìn tỷ gãy bất thường là do địa chất phức tạp, đất đào đắp không đồng nhất

Bộ Nông nghiệp nói gì về sự cố vỡ kênh thủy lợi 4.300 tỉ đồng ở Thanh Hóa

Bộ Nông nghiệp nói gì về sự cố vỡ kênh thủy lợi 4.300 tỉ đồng ở Thanh Hóa

Xác định nguyên nhân sự cố vỡ kênh Bắc ở Thanh Hóa

Xác định nguyên nhân sự cố vỡ kênh Bắc ở Thanh Hóa