Truyền thống và hiện đại trong tranh dân gian Hàng Trống

Truyền thống và hiện đại trong tranh dân gian Hàng Trống

Qua thời gian, dòng tranh dân gian Hàng Trống vẫn lưu giữ được yếu tố truyền thống, đồng thời có những ứng...
Những người 'giữ lửa' cho tranh dân gian Hàng Trống

Những người 'giữ lửa' cho tranh dân gian Hàng Trống