Để TP Thủ Đức là thủ phủ của nền kinh tế sáng tạo

Để TP Thủ Đức là thủ phủ của nền kinh tế sáng tạo

Việc xây dựng TP Thủ Đức thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là rất đúng đắn, kịp thời nhưng cần phải...
Sớm có chính sách đặc thù thúc đẩy TP Thủ Đức tăng tốc

Sớm có chính sách đặc thù thúc đẩy TP Thủ Đức tăng tốc

Để Thủ Đức phát triển như kỳ vọng

Để Thủ Đức phát triển như kỳ vọng

Kỳ vọng Thủ Đức

Kỳ vọng Thủ Đức

Thành phố mới Thủ Đức trong thế mạnh kết nối

Thành phố mới Thủ Đức trong thế mạnh kết nối

TP Thủ Đức cần làm gì để phát triển đúng mục tiêu?

TP Thủ Đức cần làm gì để phát triển đúng mục tiêu?

Cần tăng thẩm quyền cho người đứng đầu TP Thủ Đức để có đột phá

Cần tăng thẩm quyền cho người đứng đầu TP Thủ Đức để có đột phá

Dự kiến TP. Thủ Đức sẽ có 8 trung tâm đổi mới, sáng tạo

Dự kiến TP. Thủ Đức sẽ có 8 trung tâm đổi mới, sáng tạo

Thành phố Thủ Đức sẽ có 8 trung tâm đổi mới sáng tạo

Thành phố Thủ Đức sẽ có 8 trung tâm đổi mới sáng tạo

Xây dựng TP Thủ Đức thành đô thị sáng tạo tương tác cao

Xây dựng TP Thủ Đức thành đô thị sáng tạo tương tác cao

Ba giai đoạn xây dựng thành phố Thủ Đức phát triển toàn diện vào năm 2035

Ba giai đoạn xây dựng thành phố Thủ Đức phát triển toàn diện vào năm 2035

TP Thủ Đức đặt mục tiêu 5 năm mới ngập một lần

TP Thủ Đức đặt mục tiêu 5 năm mới ngập một lần

Ông Nguyễn Thiện Nhân: TP Thủ Đức sẽ góp 6,6% GDP cho Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân: TP Thủ Đức sẽ góp 6,6% GDP cho Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói gì về 4 hệ thống hạ tầng của TP Thủ Đức?

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói gì về 4 hệ thống hạ tầng của TP Thủ Đức?

Diện mạo TP Thủ Đức trong 15 năm tới khi vừa được UBND TP HCM duyệt

Diện mạo TP Thủ Đức trong 15 năm tới khi vừa được UBND TP HCM duyệt

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thủ Đức- thành phố trí tuệ nhân tạo, đáng sống nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thủ Đức- thành phố trí tuệ nhân tạo, đáng sống nhất Việt Nam

Phó Chủ tịch TP.HCM: TP Thủ Đức mang trong mình sứ mệnh tiên phong

TP. Thủ Đức cần hơn 30.000 tỷ đồng để làm hạ tầng giao thông

TP. Thủ Đức cần hơn 30.000 tỷ đồng để làm hạ tầng giao thông

Thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh): Cực tăng trưởng mới

Thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh): Cực tăng trưởng mới

TP Thủ Đức và thời khắc lịch sử!

TP Thủ Đức và thời khắc lịch sử!

Thành phố Thủ Đức - Động lực đột phá phát triển kinh tế của TP. HCM

Thành phố Thủ Đức - Động lực đột phá phát triển kinh tế của TP. HCM

Cần hơn 41.000 tỷ đồng vốn nhà nước để xây dựng TP. Thủ Đức

Cần hơn 41.000 tỷ đồng vốn nhà nước để xây dựng TP. Thủ Đức

Dành hơn 41.000 tỷ đồng vốn nhà nước xây dựng thành phố Thủ Đức

Dành hơn 41.000 tỷ đồng vốn nhà nước xây dựng thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỷ để phát triển trong 5 năm đầu

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỷ để phát triển trong 5 năm đầu

TP HCM cần 41.660 tỉ đồng để phát triển TP Thủ Đức trong 5 năm tới

TP HCM cần 41.660 tỉ đồng để phát triển TP Thủ Đức trong 5 năm tới

Cần 41.660 tỷ đồng phát triển Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM đến năm 2025

Cần hơn 41.660 tỉ đồng phát triển TP Thủ Đức đến năm 2025

Cần hơn 41.660 tỉ đồng phát triển TP Thủ Đức đến năm 2025