Khoảng trống quyền lực tại Mỹ dấy lên lo ngại ở Biển Đông

Khoảng trống quyền lực tại Mỹ dấy lên lo ngại ở Biển Đông

'Khoảng trống quyền lực' tại Mỹ khi ông Trump vẫn thách thức kết quả bầu cử dấy lên lo ngại về cán cân...