Ru-ma-ni: Phê chuẩn nội các mới

Ru-ma-ni: Phê chuẩn nội các mới

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-12, Quốc hội Ru-ma-ni đã phê chuẩn thành phần nội các mới do liên minh trung...