Một năm đại thắng của NCT: Tẩu tán được hơn 5 triệu album

Một năm đại thắng của NCT: Tẩu tán được hơn 5 triệu album

Khi năm 2020 dần khép lại, SM đã tổng kết lại những thành tích mà NCT đã gặt hái được trong suốt 12 tháng...