Hải Phòng: Báo động nguy cơ thuốc lá điện tử 'thâm nhập' trường học

Hải Phòng: Báo động nguy cơ thuốc lá điện tử 'thâm nhập' trường học

Trước việc phát hiện hàng loạt học sinh sử dụng thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới, ảnh hưởng tới sức...

Sớm phòng ngừa thuốc lá điện tử trong giới trẻ

Hải Phòng: Một nam sinh ngất xỉu trong trường, nghi do hút thuốc lá điện tử

Hải Phòng: Một nam sinh ngất xỉu trong trường, nghi do hút thuốc lá điện tử

Hút thuốc lá điện tử trong trường, nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học tập

Hút thuốc lá điện tử trong trường, nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học tập

Hút thuốc lá điện tử, một học sinh bị ngất

Hút thuốc lá điện tử, một học sinh bị ngất

Hút thuốc lá điện tử trong trường rồi ngất xỉu, nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học

Hút thuốc lá điện tử trong trường rồi ngất xỉu, nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học

Hải Phòng: Nam sinh ngất xỉu sau khi hút thuốc lá điện tử tại trường học

Hải Phòng: Nam sinh ngất xỉu sau khi hút thuốc lá điện tử tại trường học

Hải Phòng: 2 nam sinh bị đình chỉ học vì hút thuốc lá điện tử

Hải Phòng: 2 nam sinh bị đình chỉ học vì hút thuốc lá điện tử

Hải Phòng: HS sử dụng thuốc lá điện tử trong trường bị đình chỉ học

Hải Phòng: HS sử dụng thuốc lá điện tử trong trường bị đình chỉ học

Hút thuốc lá điện tử trong trường, nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học

Hút thuốc lá điện tử trong trường, nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học

Nam sinh lớp 8 ngất xỉu sau khi hút thuốc lá điện tử

Nam sinh lớp 8 ngất xỉu sau khi hút thuốc lá điện tử

Học sinh lớp 8 ngất xỉu trong lớp sau khi hút thuốc lá điện tử

Học sinh lớp 8 ngất xỉu trong lớp sau khi hút thuốc lá điện tử

Nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học tập vì hút thuốc lá điện tử

Nam sinh lớp 8 bị đình chỉ học tập vì hút thuốc lá điện tử

Đình chỉ nam sinh lớp 8 vì hút thuốc lá điện tử dẫn đến hôn mê

Đình chỉ nam sinh lớp 8 vì hút thuốc lá điện tử dẫn đến hôn mê