Các trường tốp trên lên phương án tuyển sinh

Chiều 24-12, Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã họp bàn về phương án tuyển sinh 2021.