Nhìn lại 10 năm Mùa xuân Arab

Nhìn lại 10 năm Mùa xuân Arab

Năm 2010, những cuộc nổi dậy quy mô khổng lồ đã bùng nổ ở thế giới Arab tại Trung Đông-Bắc Phi nhằm đòi hỏi...