Khu vực phía Nam: ''Hạ nhiệt'' giá thuê container rỗng

Khu vực phía Nam: ''Hạ nhiệt'' giá thuê container rỗng

Tình trạng thiếu container rỗng để vận chuyển hàng xuất khẩu đã xảy ra với nhiều doanh nghiệp ở phía Nam từ...
Hàng container xuất khẩu giảm giữa khủng hoảng container rỗng

Hàng container xuất khẩu giảm giữa khủng hoảng container rỗng

Giải phóng container đắp chiếu để cứu xuất khẩu

Giải phóng container đắp chiếu để cứu xuất khẩu

Cước vận tải biển tăng cao: Các hãng tàu cần minh bạch giá

Cước vận tải biển tăng cao: Các hãng tàu cần minh bạch giá

Xuất khẩu ngày 16-18/1: Lần đầu xế hộp Trung Quốc khan hàng tại Việt Nam; cước phí xuất khẩu cao kỷ lục, doanh nghiệp 'khóc ròng'

Xuất khẩu ngày 16-18/1: Lần đầu xế hộp Trung Quốc khan hàng tại Việt Nam; cước phí xuất khẩu cao kỷ lục, doanh nghiệp 'khóc ròng'

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc giá thuê tàu, container tăng tới 10 lần

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc giá thuê tàu, container tăng tới 10 lần

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc giá thuê container tăng gấp 10 lần

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc giá thuê container tăng gấp 10 lần

Giữa lúc thiếu vỏ container xuất khẩu, cả nghìn container vô chủ 'đắp chiếu'

Giữa lúc thiếu vỏ container xuất khẩu, cả nghìn container vô chủ 'đắp chiếu'

Doanh nghiệp kêu lợi nhuận giảm, quá tải kho hàng,... vì thiếu container

Doanh nghiệp kêu lợi nhuận giảm, quá tải kho hàng,... vì thiếu container

Giá container rỗng tăng 10 lần: Giá ảo và nỗi buồn thật?

Giá container rỗng tăng 10 lần: Giá ảo và nỗi buồn thật?

Đóng cửa nhà máy vì cước tàu biển tăng dồn dập

Đóng cửa nhà máy vì cước tàu biển tăng dồn dập

Doanh nghiệp thiệt hại vì giá cước vận tải biển lên gấp 3-4 lần

Doanh nghiệp thiệt hại vì giá cước vận tải biển lên gấp 3-4 lần

Đóng cửa nhà máy, không xuất được hàng vì... giá thuê container tăng phi mã

Đóng cửa nhà máy, không xuất được hàng vì... giá thuê container tăng phi mã

Giá thuê container rỗng tăng gấp 10 lần

Giá thuê container rỗng tăng gấp 10 lần

Container rỗng thiếu trầm trọng do hàng hóa Trung Quốc tăng mạnh

Container rỗng thiếu trầm trọng do hàng hóa Trung Quốc tăng mạnh

Làm gì để không bị hãng tàu ngoại 'bắt chẹt' cước vận chuyển container?

Làm gì để không bị hãng tàu ngoại 'bắt chẹt' cước vận chuyển container?

Thiếu hụt trầm trọng container chứa hàng nông sản xuất khẩu

Thiếu hụt trầm trọng container chứa hàng nông sản xuất khẩu

Xuất khẩu 'đứng ngồi không yên' vì thiếu container rỗng

Xuất khẩu 'đứng ngồi không yên' vì thiếu container rỗng