Ngày mẹ cưới chồng, con vẫy tay hân hoan mừng mẹ có hạnh phúc mới khiến dân mạng xúc động

Ngày mẹ cưới chồng, con vẫy tay hân hoan mừng mẹ có hạnh phúc mới khiến dân mạng xúc động

Bé gái trong câu chuyện được chia sẻ, từ đầu đến cuối, vẫn luôn chúc phúc cho tình yêu của mẹ cùng ba dượng.