Giảm dần các nhà máy nhiệt điện than

Giảm dần các nhà máy nhiệt điện than

Nhiệt điện than sẽ giảm dần từ 34% hiện nay xuống còn 27% năm 2030, 18% vào năm 2045, chỉ tiếp tục phát...