Điều thêm tàu SAR 413 tìm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Điều thêm tàu SAR 413 tìm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Lực lượng chức năng đã điều động tàu SAR 413 có mặt tại trạm hải đăng Hòn Hải để hỗ trợ tìm kiếm 2 công...
Chưa tìm thấy 2 công nhân hải đăng Hòn Hải mất tích

Chưa tìm thấy 2 công nhân hải đăng Hòn Hải mất tích

Thuê trực thăng tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích

Thuê trực thăng tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích

Hoàn cảnh hai nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Hoàn cảnh hai nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Tìm kiếm hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Đưa trực thăng tìm 2 nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Đưa trực thăng tìm 2 nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích

Bình Thuận: Hai nhân viên canh giữ hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Bình Thuận: Hai nhân viên canh giữ hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên Trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên Trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Hai nhân viên trạm hải đăng mất tích trên biển

Điều trực thăng tìm kiếm hai nhân viên hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm hai nhân viên hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Đề nghị Ủy ban Quốc gia chi viện tàu tìm 2 người mất tích

Đề nghị Ủy ban Quốc gia chi viện tàu tìm 2 người mất tích

Tìm kiếm 2 nhân viên trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Tìm kiếm 2 nhân viên trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên hải đăng ở Bình Thuận bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên hải đăng ở Bình Thuận bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng trên đảo Phú Quý bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

Hai nhân viên trạm hải đăng trên đảo Phú Quý bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích

Hai nhân viên trực Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh, rơi xuống biển

Hai nhân viên trực Trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh, rơi xuống biển

Sóng đánh 2 nhân viên hải đăng mất tích

Sóng đánh 2 nhân viên hải đăng mất tích

2 công nhân làm việc ở ngọn hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh mất tích

2 công nhân làm việc ở ngọn hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh mất tích

Hai nhân viên trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Hai nhân viên trạm Hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích