Cận cảnh vận động viên điều khiển dù lượn bay xuống núi

Cận cảnh vận động viên điều khiển dù lượn bay xuống núi

Điều khiển dù lượn không dễ dàng, tuy nhiên vẫn được vận động viên người Anh xử lý điêu luyện khi bay xuống...
100 phi công lượn trên đỉnh Putaleng ở Lai Châu

100 phi công lượn trên đỉnh Putaleng ở Lai Châu

Rộn ràng sắc màu văn hóa Lai Châu

Rộn ràng sắc màu văn hóa Lai Châu

DÙ LƯỢN VÀ CÚ HUÝCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LAI CHÂU

DÙ LƯỢN VÀ CÚ HUÝCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LAI CHÂU

Lai Châu khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch Tam Đường

Lai Châu khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch Tam Đường

Mãn nhãn cảnh 63 phi công bay dù lượn trên đỉnh Putaleng ở Lai Châu

Mãn nhãn cảnh 63 phi công bay dù lượn trên đỉnh Putaleng ở Lai Châu

Lai Châu khai mạc giải dù lượn Putaleng mở rộng

Lai Châu khai mạc giải dù lượn Putaleng mở rộng

Khai mạc giải Dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 tại Lai Châu

Lai Châu: Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng

Lai Châu: Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng

Lai Châu tổ chức giải 'Dù lượn đường trường' và khinh khí cầu

Lai Châu tổ chức giải 'Dù lượn đường trường' và khinh khí cầu

Lai Châu: Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng 2020

Lai Châu: Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng 2020

Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng năm 2020

Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng năm 2020

Hơn 60 phi công so tài tại giải dù lượn Putaleng 2020 Lai Châu

Hơn 60 phi công so tài tại giải dù lượn Putaleng 2020 Lai Châu

Kích cầu du lịch qua Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng năm 2020

Kích cầu du lịch qua Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng năm 2020

Lai Châu tổ chức giải dù lượn để thu hút du lịch

Lai Châu tổ chức giải dù lượn để thu hút du lịch

Lần đầu tiên Lai Châu tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu

Lần đầu tiên Lai Châu tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu

Lai Châu: Hút khách du lịch với hoạt động dù lượn và bay khinh khí cầu

Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020

Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020

Lai Châu: Khai mạc 'Hoạt động Khinh khí cầu' năm 2020 lần đầu tiên

Lai Châu: Khai mạc 'Hoạt động Khinh khí cầu' năm 2020 lần đầu tiên

Khinh khí cầu cất cánh trên bầu trời Lai Châu

Khinh khí cầu cất cánh trên bầu trời Lai Châu

Khai mạc Giải dù lượn đường trường Lai Châu mở rộng 2020

Khai mạc Giải dù lượn đường trường Lai Châu mở rộng 2020

Lai Châu tổ chức chuỗi sự kiện giải dù lượn và hoạt động khinh khí cầu

Lai Châu tổ chức chuỗi sự kiện giải dù lượn và hoạt động khinh khí cầu

Lai Châu tổ chức giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 và hoạt động khinh khí cầu

Lai Châu tổ chức giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 và hoạt động khinh khí cầu

Khai mạc giải đấu dù lượn đường trường Lai Châu mở rộng 2020

Một Lai Châu thật khác khi bay với khinh khí cầu

Một Lai Châu thật khác khi bay với khinh khí cầu

Lai Châu: Giải dù lượn Putaleng 2020 và hoạt động khinh khí cầu

Lai Châu: Giải dù lượn Putaleng 2020 và hoạt động khinh khí cầu

Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020

Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020

Đến Lai Châu bay dù lượn và khinh khí cầu dịp cuối năm 2020

Đến Lai Châu bay dù lượn và khinh khí cầu dịp cuối năm 2020