Để những giấc mơ được viết nên...

Để những giấc mơ được viết nên...

Có một khoảnh khắc rất đẹp về Michelle Obama. Đó là trong một buổi biểu diễn của huyền thoại âm nhạc Paul...
Michelle Obama - Giá trị người kiến tạo

Michelle Obama - Giá trị người kiến tạo