Đất công xen kẹt: Bao nhiêu thì đủ để tách thành dự án độc lập?

Đất công xen kẹt: Bao nhiêu thì đủ để tách thành dự án độc lập?

Dù đã có hướng xử lý đối với đất công xen kẹt trong các dự án đầu tư, tuy nhiên do chưa xây dựng được...
TP HCM: Doanh nghiệp bất động sản 'gặp khó' ở Sở Kế hoạch Đầu tư

TP HCM: Doanh nghiệp bất động sản 'gặp khó' ở Sở Kế hoạch Đầu tư

Doanh nghiệp ngóng 'Nghị định cởi trói' đất xen cài nằm trong dự án bất động sản

Doanh nghiệp ngóng 'Nghị định cởi trói' đất xen cài nằm trong dự án bất động sản

Luật Đất đai năm 2013: 6 vấn đề bất cập và nhu cầu sửa ngay tạo đột phá cải cách thể chế

Luật Đất đai năm 2013: 6 vấn đề bất cập và nhu cầu sửa ngay tạo đột phá cải cách thể chế

Điều kiện thuê đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Điều kiện thuê đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Cởi trói cho hàng ngàn dự án đang bị 'đứng hình'

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Cởi trói cho hàng ngàn dự án đang bị 'đứng hình'

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Gỡ vướng pháp lý cho hàng nghìn dự án

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Gỡ vướng pháp lý cho hàng nghìn dự án

Nghị định 148 'cởi trói' 5.000 dự án?

Nghị định 148 'cởi trói' 5.000 dự án?

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Tái khởi động hàng ngàn dự án đang bị 'đứng hình'

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Tái khởi động hàng ngàn dự án đang bị 'đứng hình'

Nhiều quy định mới trong thi hành Luật Đất đai

Nhiều quy định mới trong thi hành Luật Đất đai

Tháo gỡ ách tắc hàng ngàn dự án bất động sản

Tháo gỡ ách tắc hàng ngàn dự án bất động sản

Giải thoát đất công xen cài trong dự án bất động sản

Giải thoát đất công xen cài trong dự án bất động sản

Thửa đất nhỏ hẹp sẽ được giao, cho thuê theo hình thức đấu giá

Thửa đất nhỏ hẹp sẽ được giao, cho thuê theo hình thức đấu giá

Cứu cánh cho hàng trăm dự án có đất công xen cài

Cứu cánh cho hàng trăm dự án có đất công xen cài

Gỡ vướng đất công xen cài, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng kịch trần!

Gỡ vướng đất công xen cài, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng kịch trần!

Hàng nghìn dự án có đất xen kẽ được giải cứu

Hàng nghìn dự án có đất xen kẽ được giải cứu

Gỡ nút thắt đất công xen kẹt, hàng trăm dự án bất động sản được giải cứu

Gỡ nút thắt đất công xen kẹt, hàng trăm dự án bất động sản được giải cứu

Đất công xen kẹt dự án sắp được 'giải cứu'

Đất công xen kẹt dự án sắp được 'giải cứu'

Hàng trăm dự án bất động sản có đất xen kẽ sắp được 'giải cứu'

Hàng trăm dự án bất động sản có đất xen kẽ sắp được 'giải cứu'

Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng

Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Hàng trăm dự án bất động sản vướng đất công xen kẽ được giải cứu

Hàng trăm dự án bất động sản vướng đất công xen kẽ được giải cứu

Mở lối thoát cho dự án đất xen kẹt

Mở lối thoát cho dự án đất xen kẹt