Áo ấm mùa đông, ấm lòng người lao động

Áo ấm mùa đông, ấm lòng người lao động

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của hàng nghìn công nhân viên, người lao động và những người dân trên...