10 giải pháp công nghệ nổi bật trong ngành y tế Việt Nam

10 giải pháp công nghệ nổi bật trong ngành y tế Việt Nam

Việc ứng dụng nhiều công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây Cloud, phân tích dữ liệu lớn...
'80% thành công chuyển đổi số trong ngành y tế bắt nguồn từ yếu tố phi công nghệ'

'80% thành công chuyển đổi số trong ngành y tế bắt nguồn từ yếu tố phi công nghệ'

Y tế Nghệ An nỗ lực chuyển đổi số

Y tế Nghệ An nỗ lực chuyển đổi số

Đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

Đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

6 nhiệm vụ để ngành y tế thực hiện mục tiêu kép

6 nhiệm vụ để ngành y tế thực hiện mục tiêu kép

Không ngừng cải cách hành chính, ngành Y tế Hà Tĩnh tăng sự hài lòng của người dân

Không ngừng cải cách hành chính, ngành Y tế Hà Tĩnh tăng sự hài lòng của người dân

Chuyển đổi số và mục tiêu 'mỗi người dân có một bác sĩ riêng'

Chuyển đổi số và mục tiêu 'mỗi người dân có một bác sĩ riêng'

Nâng cao chất lượng y tế để thực hiện mục tiêu, kỳ vọng của Đảng

Nâng cao chất lượng y tế để thực hiện mục tiêu, kỳ vọng của Đảng

Bộ trưởng Bộ Y tế: BV Chợ Rẫy và BV Đại học Y Dược TP HCM hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Bình Phước

Vì sao cần mạng xã hội dành riêng cho ngành y tế?

Vì sao cần mạng xã hội dành riêng cho ngành y tế?

Vì sao cần mạng xã hội dành riêng cho ngành y tế?

Vì sao cần mạng xã hội dành riêng cho ngành y tế?

Người dân Việt Nam sắp có 'trợ lý y tế thông minh' cá nhân

Người dân Việt Nam sắp có 'trợ lý y tế thông minh' cá nhân

CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ- ĐẨY MẠNH NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN

CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ- ĐẨY MẠNH NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN

10 sự kiện y tế nổi bật, người Việt cao thêm 4,4cm

10 sự kiện y tế nổi bật, người Việt cao thêm 4,4cm

Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế và phòng, chống dịch Việt Nam 2020

Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế và phòng, chống dịch Việt Nam 2020

Người dân mơ ước có bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe định kỳ

Người dân mơ ước có bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe định kỳ

Chuyển đổi số gắn với thay đổi cách làm, minh bạch hóa

Chuyển đổi số gắn với thay đổi cách làm, minh bạch hóa

Chuyển đổi số y tế: 'Không đặt mục tiêu số lượng mà hướng tới phục vụ người dân tốt hơn'

Chuyển đổi số y tế: 'Không đặt mục tiêu số lượng mà hướng tới phục vụ người dân tốt hơn'

Y tế số giải bài toán chăm sóc sức khỏe cho người dân

Y tế số giải bài toán chăm sóc sức khỏe cho người dân

Mỗi người dân sẽ có 'bác sĩ riêng' để chăm sóc sức khỏe

Mỗi người dân sẽ có 'bác sĩ riêng' để chăm sóc sức khỏe

Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch Việt Nam năm 2020

Khai trương mạng xã hội riêng của ngành y tế

Khai trương mạng xã hội riêng của ngành y tế

Phó Thủ tướng: Chỉ có chuyển đổi số chúng ta mới đi nhanh

Phó Thủ tướng: Chỉ có chuyển đổi số chúng ta mới đi nhanh

Chuyển đổi số ngành Y tế - quyết tâm để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và chất lượng hơn

Chuyển đổi số ngành Y tế - quyết tâm để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và chất lượng hơn

Bộ Y tế: Đến tháng 7-2021, tất cả bệnh viện không dùng sổ giấy trong khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Đến tháng 7-2021, tất cả bệnh viện không dùng sổ giấy trong khám chữa bệnh

Người dân mơ ước có bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe định kỳ

Người dân mơ ước có bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe định kỳ

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm gian hàng Tập đoàn Công nghệ VietSens tại Hội nghị chuyển đổi số y tế quốc gia

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm gian hàng Tập đoàn Công nghệ VietSens tại Hội nghị chuyển đổi số y tế quốc gia

Việt Nam có mạng xã hội đầu tiên và dành riêng cho ngành y tế

Việt Nam có mạng xã hội đầu tiên và dành riêng cho ngành y tế

Viettel khai trương 2 nền tảng quan trọng của ngành Y tế

Chuyển đổi số y tế để phục vụ người dân tốt hơn

Chuyển đổi số y tế để phục vụ người dân tốt hơn

'Mỗi người dân sẽ có một bác sĩ riêng'

'Mỗi người dân sẽ có một bác sĩ riêng'

Chuyển đổi số y tế để mỗi người dân có 1 bác sĩ riêng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhanh nhất

Chuyển đổi số y tế để mỗi người dân có 1 bác sĩ riêng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhanh nhất

Chuyển đổi số y tế, người dân có thể tự chẩn đoán bệnh của mình

Chuyển đổi số y tế, người dân có thể tự chẩn đoán bệnh của mình

Chuyển đổi số y tế: Mỗi người Việt Nam sẽ có một bác sĩ riêng

Chuyển đổi số y tế: Mỗi người Việt Nam sẽ có một bác sĩ riêng

Mỗi người dân Việt Nam sẽ có một bác sĩ riêng

Mỗi người dân Việt Nam sẽ có một bác sĩ riêng