Củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trước,...
Hà Tĩnh tích cực đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hà Tĩnh tích cực đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu

Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Lực lượng Công an nhân dân chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội XIII của Ðảng

Thường trực Ban Bí thư dự Hội thảo Quốc gia Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư dự Hội thảo Quốc gia Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngành tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chất lượng công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngành tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chất lượng công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham gia mạng xã hội, cán bộ, đảng viên cần thể hiện tư cách, bản lĩnh chính trị

Tham gia mạng xã hội, cán bộ, đảng viên cần thể hiện tư cách, bản lĩnh chính trị

Cảnh giác với các trang web, fanpage, clip giả mạo nhằm tung tin xấu, độc phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cảnh giác với các trang web, fanpage, clip giả mạo nhằm tung tin xấu, độc phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chủ động kiểm soát các trang mạng có nội dung độc hại

Chủ động kiểm soát các trang mạng có nội dung độc hại

'Thế lực thù địch luôn lợi dụng vào thời điểm trước đại hội để chống phá'

'Thế lực thù địch luôn lợi dụng vào thời điểm trước đại hội để chống phá'

Cần 'miễn dịch' với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Đảng

Cần 'miễn dịch' với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Đảng

Bộ Công Thương tăng cường phòng, chống thông tin xấu, độc

Bộ Công Thương tăng cường phòng, chống thông tin xấu, độc

3 nguyên tắc nhận diện, ngăn chặn tác động từ thông tin xấu độc

3 nguyên tắc nhận diện, ngăn chặn tác động từ thông tin xấu độc