'Gặp lại' Dấu ấn thời bao cấp

'Gặp lại' Dấu ấn thời bao cấp

Trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp' vừa được Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức đang mang lại nhiều cảm xúc lắng...
Trở lại ký ức xưa với trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp'

Trở lại ký ức xưa với trưng bày 'Dấu ấn thời bao cấp'