Bàn giao 3 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép cho Công an tỉnh Quảng Ninh

Bàn giao 3 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép cho Công an tỉnh Quảng Ninh

Bắt 7 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Bắt 7 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Ngăn nhập cảnh trái phép để chặn dịch Covid-19

Ngăn nhập cảnh trái phép để chặn dịch Covid-19

Bắt 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

Bắt 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

12 đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly tập trung

12 đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa vào khu cách ly tập trung

Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Quyết liệt ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngăn chặn nhập cảnh trái phép để phòng Covid-19

Ngăn chặn nhập cảnh trái phép để phòng Covid-19

Xử nghiêm các nhà xe đưa người nhập cảnh trái phép

Xử nghiêm các nhà xe đưa người nhập cảnh trái phép

Xử lý nghiêm nhà xe nhận đưa người nhập cảnh trái phép

Nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ hàng trăm người nhập cảnh trái phép mỗi ngày

Nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ hàng trăm người nhập cảnh trái phép mỗi ngày

Tập trung triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tập trung triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phát động toàn dân phát hiện người nhập cảnh trái phép trở về không cách ly

Phát động toàn dân phát hiện người nhập cảnh trái phép trở về không cách ly

Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 29 người nhập cảnh trái phép

Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 29 người nhập cảnh trái phép

Biên phòng xuyên đêm lấy lời khai 7 người trốn cách ly khi về ăn Tết

Biên phòng xuyên đêm lấy lời khai 7 người trốn cách ly khi về ăn Tết

5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Mỗi ngày phát hiện hàng trăm người nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết

Mỗi ngày phát hiện hàng trăm người nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

'Đừng nghĩ tới việc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly khi về ăn Tết'

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lào Cai: Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Lào Cai: Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Hai người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Hai người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Chi 4 triệu đồng một người để nhập cảnh trái phép từ Lào về Quảng Trị

Chi 4 triệu đồng một người để nhập cảnh trái phép từ Lào về Quảng Trị

Lào Cai: Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép

Lào Cai: Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng Lào Cai ngăn chặn 35 đối tượng nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng Lào Cai ngăn chặn 35 đối tượng nhập cảnh trái phép

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Biên phòng Lào Cai bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép

Biên phòng Lào Cai bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép