Thủ tướng Campuchia tuyên bố nắm quyền thêm 10 năm

Thủ tướng Campuchia tuyên bố nắm quyền thêm 10 năm

Trong thông điệp đặc biệt được truyền trực tiếp từ nhà riêng ở tỉnh Kandal phát trên Đài Truyền hình quốc...
Campuchia lần đầu tiên khai thác dầu mỏ

Campuchia lần đầu tiên khai thác dầu mỏ

Ông Hun Sen ca ngợi việc khai thác thùng dầu đầu tiên ở Campuchia

Ông Hun Sen ca ngợi việc khai thác thùng dầu đầu tiên ở Campuchia

Vì sao Campuchia thận trọng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc?

Vì sao Campuchia thận trọng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc?

Thủ tướng Campuchia cho phép tất cả học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp, không tổ chức thi vì Covid-19

Thủ tướng Campuchia cho phép tất cả học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp, không tổ chức thi vì Covid-19

Ông Hun Sen ngầm từ chối vaccine COVID-19 Trung Quốc

Ông Hun Sen ngầm từ chối vaccine COVID-19 Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia đặc cách cho tất cả học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp

Thủ tướng Campuchia đặc cách cho tất cả học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp

Tất cả các học sinh lớp 12 Campuchia đều đậu tốt nghiệp THPT mà không cần thi cử

Tất cả các học sinh lớp 12 Campuchia đều đậu tốt nghiệp THPT mà không cần thi cử

Thủ tướng Campuchia cho tất cả teen lớp 12 tốt nghiệp mà không cần thi do dịch COVID-19

Thủ tướng Campuchia cho tất cả teen lớp 12 tốt nghiệp mà không cần thi do dịch COVID-19

Tất cả học sinh lớp 12 tại Campuchia không cần thi vẫn được công nhận tốt nghiệp

Tất cả học sinh lớp 12 tại Campuchia không cần thi vẫn được công nhận tốt nghiệp

Campuchia đặc cách cho học sinh lớp 12 tốt nghiệp

Campuchia đặc cách cho học sinh lớp 12 tốt nghiệp

Thủ tướng Campuchia: Học sinh lớp 12 không phải thi tốt nghiệp

Thủ tướng Campuchia: Học sinh lớp 12 không phải thi tốt nghiệp

Campuchia đặt mua vắc-xin ngừa COVID-19 cho 20% dân số

Campuchia đặt mua vắc-xin ngừa COVID-19 cho 20% dân số

Thủ tướng Campuchia cho phép tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp không cần qua kỳ thi

Thủ tướng Campuchia cho phép tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp không cần qua kỳ thi

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn